teisipäev, 27. mai 2014

Õpetajateleintro

Archimedesel valmis uus aastaraamat!

Sihtasutusel Archimedes valmis traditsiooniline aastaraamat, millega anname koostööpartneritele ja avalikkusele ülevaate oma 2013. aasta tegevustest ja saavutustest.

Aastaraamat käsitleb Archimedese viie struktuuriüksuse tegemisi – nendeks on hariduskoostöö keskus, Euroopa Noored Eesti büroo, kõrghariduse arenduskeskus, kõrghariduse kvaliteediagentuur ning struktuuritoetuste rakendusüksus.

2013. aasta üheks olulisemaks sündmuseks oli Euroopa Liidu eelarveperioodi 2007-2013 lõppemine. Archimedes tegi 2013. aastal rekordilise tulemuse ning maksis tõukefondide toetuse saajatele välja seni suurema rahasumma, mis ületab kõigi varasemate  aastate väljamakseid. 


Raamatut ennast saad lugeda SIIT.


image one

Algas kandideerimine tunnuskirjale "Aasta võõrkeelealane tegu 2014"

Alanud on taotluste esitamine Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirjale "Aasta võõrkeelealane tegu 2014″.
Aasta võõrkeelealane tegu 2014 võib olla tulemuslikult lõppenud rahvusvaheline või kohalik projekt, mis innustas õppima võõrkeeli, oli omapärane ja pakkus uudseid lahendusi. Kandideerima on oodatud keeleõppeprojektid, -materjalid, -vahendid jne.
Aasta võõrkeelealane tegu võib olla ka festival, õpiring, keelteklubi, võõrkeelte õppimise ja õpetamise teemaline konverents vms – eelkõige need tegevused, mis ei ole seotud formaalse õppetööga.
Taotlusi saab esitada 2014. aasta 8. juunini.
Loe eelisteemadest ja kandideerimisest lähemalt SIIT.
break

Erasmuspluss.ee lehel saab infot kontaktseminaride kohta


Erasmuspluss.ee partneriotsingute lehel on nüüdsest võimalus saada infot ka kontaktseminaride kohta.
Kontaktseminar on Erasmus+ programmiga liitunud riigi büroo korraldatud üritus partnerite leidmiseks, kus osalevad partneriotsijad kogu Euroopast. Seminaril tutvutakse kolleegidega, moodustatakse töögrupid vastavalt huvipakkuvale teemale ning harjutatakse nõuetekohase projektitaotluse vormistamist rahvusvahelises meeskonnas.
image two
break

Nordplus kõrgharidusprogrammi 2014. aasta taotlusvoor oli Eesti jaoks edukas

2014. aasta Nordplus Higher Education programmi taotlusvoor oli Eesti jaoks edukas. Toetust sai 8 Eesti koordineerimisel esitatud Nordplus projekti ja 68-s  kõrghariduse projektis osaleb Eesti partnerina.
Seega, 2014 taotlusvooru edukus Eesti jaoks on vastavalt 73% ja 81%. Balti riigid on Nordplus kõrghariduse allprogrammis saavutanud võrdse partneri positsiooni Põhjamaade kõrval, võttes ühe suuremat vastutust nii võrgustike koordineerimise kui alltegevuste läbiviimise eest (näiteks intensiivkursuste korraldamisel oma riigis).
Eesti paistab Balti riikidest silma jätkuvalt suurima aktiivsusega – 2014. aasta taotlusvoorus oli Eesti esindatud 95-s taotluses kas koordinaatori või partnerina ning 76-s toetust saanud projektis, samal ajal kui Läti puhul on vastavad numbrid 81 ja 65 ning Leedu puhul 86 ja 65. 

2014. aasta taotlusvoorus esitati Nordplus kõrghariduse allprogrammile kokku 229 taotlust, mis on 1 taotlus rohkem kui sellele eelneval aastal. Kokku taotleti eelarvet summas 13 127 689 eurot, mis ületab allprogrammile käesolevaks taotlusvooruks eraldatud eelarve ligikaudu 2,7 korda. Ekspertide hinnangute tulemusena otsustati toetus anda 184 taotlusele (edukuse protsent seega 80%) summas 4 559 852 eurot. Eesti osalusega laekus 11 taotlust koordinaatorina ja 84 partnerina.

Täna toimub Erasmus+ online vestlus!


Täna toimub rahvusvaheline Erasmus+ online vestlus. Sellest saad osa võtta SIIN.
Kui vestlusest ise osa võtta ei jõua, jäävad küsimused-vastused hilisemaks uurimiseks veebilehele alles.
image twoKommentaare ei ole: