neljapäev, 7. september 2017

IKT-huviringijuhendajate tasuta baaskoolitused Viljandis ja Haapsalus

Hea IT-huviline täiskasvanu!


Kutsume Teid osalema IKT-huviringi juhendajate tasuta baaskoolitusel ja jagama koolituse infot võimalikele huvilistele. Koolitused leiavad aset:


21.–22. septembril 2017 Viljandis (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias neljapäeval 16.00–20.00 ja reedel 8.30–12.30)

18.–19. oktoobril 2017 Haapsalus (TLÜ Haapsalu kolledžis kolmapäeval 16.00–20.00 ja neljapäeval 8.30–12.30)

Osa võtma on oodatud kõik huvilised, kes mõistavad arvutit kasutada tavakasutaja tasemel: lapsevanemad, IT-spetsialistid või -tudengid, raamatukogu- ja noorsootöötajad ning teised kogukonnaliikmed, kellele meeldib lastega tegeleda, kuid kes ei ole tegevad õpetajatena. Palume osalemissoovist uuesti märku anda SIIN.

Lisakoolitus toimub oktoobris Tallinnas.

Koolitust viivad läbi Vaata Maailma SA ja MTÜ Robootika. Koolitusel käsitletakse huviringi juhendamise põhimõtteid, selle läbiviimise metoodikat ning avamise korralduslikku poolt. Osalejad saavad üheskoos proovida kätt LEGO EV3 robootikas, Scratch programmeerimises, mobiilirakenduste tegemises jm-s. Koolituse ühe osa moodustab ka toimiva huviringi külastus töövarjuna.


Palun pane tähele, et koolitusel ei saa osaleda üldhariduskoolide õpetajad ehk algkooli, põhikooli, üldhariduskeskkooli, gümnaasiumi õpetajad. (Koolide IT-spetsialistid ja haridustehnoloogid on osalema oodatud.) Koolituskohtade arv on piiratud.


Projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine".


Koolituse infot võib lahkesti jagada kõikide huvilistega.


Üle Eesti tegutseb juba üle 130 NutiLaborit (IT-alast huviringi), mida juhendavad nii varasema IT- taustaga inimesed kui aktiivsed kogukonnaliikmed, kellel varasem kokkupuude huviringi juhendamises puudus.

NutiLaboreid toetavad Telia, Microsoft, Swedbank, SEB ja Playtech


Korraldajate nimel

Kadri Naanu

Vaata Maailma SA/NutiLabor

+37256615184


Kommentaare ei ole: